Dezvoltarea unei culturi privind prevenirea corupției la nivelul autorității publice locale

Social

Municipiul Tulcea în calitate de beneficiar, implementează proiectul ,,Dezvoltarea unei culturi privind prevenirea corupției la nivelul autorității publice locale,, Cod SMIS 2014+ 118717, Cod SIPOCA 435, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice. Scopul proiectului: prin activitățile propuse, proiectul contribuie la formarea unei culturi din care să rezulte mai multă transparență și deschidere din partea autorității publice locale iar din partea cetățenilor, mai mult interes, implicare și responsabilizare în rezolvarea problemelor – anticorupție.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea și asigurarea unor servicii publice eficiente și de calitate. Obiective specifice (OS): OS 1.Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție pentru 250 de cetățeni. OS 2.Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorității publice locale pentru 150 de angajați. OS 3.Îmbunătățirea accesului beneficiarilor la serviciile publice – dezvoltarea de instrumente în vederea creșterii asumării responsabilității la nivelul autorității publice locale –realizarea unui Ghid de bune practici anticorupție. Rezultatele proiectului: ➢ Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la consecințele actelor de corupție – 263 participanti la campanile de informare si constientizare; ➢ Creșterea gradului de responsabilizare a personalului propriu asupra riscurilor asociate – a fost perfectionat personalul din administratia publica locala in domeniul prevenirii coruptiei, transparentei eticii si integritatii prin instruirea a 151 persoane;

➢ Intensificarea sprijinului acordat autorității publice locale în vederea evaluării dimensiunii fenomenului de corupție; Creșterea transparenței în autoritatea publică locală – a fost realizat un ghid de bune practici in domeniul revenirii si combaterii coruptiei, adresat atat institutiilor publice din care provine grupu tinta, cat si cetățenilor”;

➢ Combaterea fenomenului corupției prin întărirea colaborării intra și interinstituționale și prin monitorizarea aplicării prevederilor legale – a fost creat un grup de lucru intern cu rol in revenirea coruptiei si monitorizarea respectarii conformitatii cu valorile, normele si procedurile declarate. Valoarea totală a proiectului este de 304.690,58 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă suportată din Fondul Social European în cadrul POCA 2014-2020 este de 227.204,63 lei. Data de începere a proiectului este 21/08/2018, iar data de finalizare este 21/12/2019. Date de contact: Tel./Fax: 0240511440 int.236, e-mail: proiecte@primariatulcea.ro.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.