Monumentul Paleocreștin de la Niculițel

Divertisment

Unic în Europa și unul dintre cele mai vechi monumente de acest gen din România, Monumentul Paleocreștin de la Niculițel se află la poalele dealului Piatra Roșie din județul Tulcea, în partea de N-E a localității Niculițel, la 30 km vest de municipiul Tulcea.

Monumentul datează de la sfârșitul secolului al IV-lea și a fost descoperit în primăvara anului 1971 în urma unor ploi torențiale care au provocat apariția unei porțiuni din cupola criptei.

Este alcătuit dintr-o bazilică paleocreștină, ridicată deasupra unor morminte martirice și este cel mai vechi edificiu de cult creștin cu ”nartex” (pronaos sau portic cu un singur etaj situat în fața navei bisericii) cunoscut pană în prezent.

Nartexul este un element arhitectonic rar întâlnit în zona balcano-pontică, deschis spre o curte interioară asemănătoare atriumului. Absida semicirculară a bazilicii este orientată spre nord-est. 

Basilica este un edificiu rectangular de proporții considerabile — aproximativ 36/14 metri cu un pregnant caracter martiric. A fost construită în secolul al IV-lea, în timpul împăratului Valens și refăcută în vremea lui Theodosius II, deasupra unei cripte-martirium paleocreștină. 

În zona centrală a monumentului, sub pavimentul altarului, se află o criptă-martirium, de formă cubică și plan trapezoidal, acoperită de o cupolă emisferică sprijinită pe pandantivi. În interiorul acesteia se găsesc două morminte martirice suprapuse. La nivelul inferior se află osemintele a doi martiri ale căror nume nu sunt cunoscute, iar la nivelul superior, într-un sicriu colectiv, se află rămășițele a patru martiri — Zotikos, Attalos, Kamasis si Philippos — ale căror nume sunt scrise cu roșu pe pereții încăperii.

Cunoscuți arheologic și atestați de izvoarele hagiografice aceștia au fost martirizați la nordul Dunării. Nu s-a putut stabili cu exactitate anul martiriului, dar se presupune că ar fi avut loc fie în timpul persecuției lui Dioclețian, în anii 303-304, fie în timpul împăratului Liciniu, în anii 319-324, fie în timpul persecuțiilor religioase întreprinse de către căpeteniile vizigote între anii 369-372. Chiar dacă nu știu exact anul martiriului, cercetătorii susțin însă că acesta ar fi avut loc într-o zi de 4 iunie, astfel că cei patru martiri au fost canonizați și figurează în calendarul creștin ortodox la această dată.

Orientarea criptei și a absidei bazilicii spre nord-est și nu spre răsărit, cum prevedeau prescripțiile Constituțiilor apostolice a fost impusă de o situație dată — orientarea în această direcție a vechiului mormânt martiric pe axul căruia s-au construit cripta și absida bazilicii și care a fost inclus în zona presbiterium-lui.

Basilica și cripta sunt acoperite de o cupolă de formă semisferică sprijinită pe pandantivi.

În interiorul complexului este deschisă și o expoziție permanentă de obiecte paleocreștine, fotografii și diapozitive care completează spațiul muzeal al întregului ansamblu paleocreștin.

Monumentul Paleocreștin de la Niculițel a fost amenajat ca punct muzeal în anul 1998, iar în prezent se află într-un amplu proces de reorganizare, rămânând unul dintre cele mai importante obiective turistice din Delta Dunării și un punct de atracție pentru pelerini din țară și de peste hotare.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.