Informatii cu privire la somajul tehnic

Social

A.J.O.F.M. TULCEA aduce la cunoştinţa angajatorilor, că pot obţine informaţii cu privire la măsurile adoptate în domeniul de activitate propriu – drepturi băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, ŞOMAJ TEHNIC – luate în contextul stării de urgenţă, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă nr.30/2020, prin următoarele mijloace de comunicare la distanţă:

  • Telefon mobil: 0748 549761
  • Telefon Fix: 0240 516858
  • Poştă electronică: tulcea@anofm.gov.ro

Cererile şi documentele doveditoare pentru stabilirea şi plata, în condiţiile legii, a drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, pe perioada stării de urgenţă, pot fi depuse la A.J.O.F.M. TULCEA în format electronic sau prin poşta electronică, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor.

Informaţii cu privire la şomajul tehnic

Pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, (şomajul tehnic) ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 4.072 lei.

De şomaj tehnic beneficiază salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

a) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situaţii de urgenţă conform metodologiei aprobate prin ordin;

Pentru angajatorii menţionaţi la lit. a), plata indemnizaţiei se va realiza în baza următoarelor documente, depuse prin poşta electronică:

  1. cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
  2. certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;
  3. lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Pentru angajatorii menţionaţi la lit. b), plata indemnizaţiei se va realiza în baza următoarelor documente, depuse prin poşta electronică:

  1. cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2
  2. declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii (Modelul declaraţiei pe propria răspundere prevăzut la art. XI alin. (3) se stabileşte prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului fondurilor europene);
  3. lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

! În cazul indemnizaţiei de şomaj tehnic, calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.!

(6) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (5) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.

Pentru indemnizaţia de şomaj tehnic nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele prevăzute la art. XII alin. se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.

Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiei de şomaj tehnic se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor de către angajator.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.