INFORMARE privind măsurile ce trebuiesc luate pentru combaterea buruienii Ambrozia

Social

Luând în considerare solicitarea Comisariatului Rezervației Biosferei Delta
Dunării, în temeiul Legii nr. 62 din 09 martie 2018, privind combaterea buruienii Ambrozia, modificată prin Legea nr. 129/ 2020, proprietarii sau deținătorii de terenuri,administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și bazinelor piscicole, au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrozia artemisiifolia,
pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invasive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.
Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează conform legii.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.